Publikrekord och sol på midsommardagen

Strålande sol och allt gick som det skulle. 407 personer kom med Lennakatten och vi uppskattar att ytterligare 300-400 personer kom på andra sätt. Stort tack till alla som ordnade och fixade – de ligger mycket jobba bok en så här lyckad fest! Många glada vinnare i vårt lotteri. Barbod Baigy vann cykeln – stort tack till Leffes…

Familjefest midsommardagen 23 juni

Midsommardagen 2016, kl 14-16

Varmt välkomna på lördag! Sedan urminnes tider firar vi på midsommardagen, inte dagen innan som många andra. Ingen vet riktigt när den traditionen började, kanske för 100 år sedan när sommarvillorna runt sjön byggdes. Om vädret blir fint kan vi få publikrekord på årets midsommarfest. Men det finns plats. Vi har gott om fika, lotter…

Vilken arbetsgrupp vill du stötta?

Den nya styrelsen har satt upp en serie arbetsgrupper, där du som vill kan hjälpa till. Du kan välja vad du vill göra, hjälpa till att skicka några mail eller leda en egen grupp. Midsommargruppen: Vi behöver flera som hjälper till med midsommarfesten! Du kan t.ex. stå och sälja lotter en timme på Midsommardagen. Kontakta Anna Sprinchorn, anna.sprinchorn@gmail.com.…

Boken finalist i Guld-M

Föreningens bok ”Marielund – en sommardröm” är nominerad till priset ”Guld M”. Juryn för Marknadsföreningen i Uppsala har valt ut den som en av tre  i kategorin Årets Cajsa Warg.  Det är roligt att kunna visa att en ideell förening som vår kan göra något riktigt bra, trots att vi inte hade mer än enstaka tusenlappar på…

Ny kunskap och ny styrelse

35 personer kom och lyssnade på Elin Pihls föredrag om ortsnamn i trakten. Elin arbetar på Institutet för språk och folkminnen. Hon berättade om olika typer av ortnamn och hur de utvecklats, med några spännande exempel från trakten. Den gamla styrelsen tackades och en ny valdes: Jonas Pertoft (ordf), Anika Waern (sekr), Inger Tjäder (kassör), Lotta Thermaenius…

Marielund

Årsmöte och föredrag 4 april i Funbo

Kallelse till årsmöte för Marielunds vänner Måndagen den 4 april kl 18.30. Funbo församlingshem Program: 18.30 Elin Pihl, forskningsarkivarie vid Namnarkivet i Uppsala, berättar om namnforskning och historien bakom ortsnamn i trakten. 19.30-20.30 Årsmöte Dagordning: Upprättande av röstlängd Val av årsmötets ordförande Val av årmötets sekreterare Fråga om kallelse behörigen skett Val av två justeringspersoner…

Boken har sålt mycket bra

Boken Marielund – en sommardröm har sålt riktigt bra och de drygt 800 exemplaren är snart slut. Du kan inte längre köpa boken av föreningen. Vi har några ex kvar, men de ska användas som gåvor till föreläsare med mera. Några återförsäljare har boken till försäljning: – Studentbokhandeln – Upplandsmuseet – Fjällnora

Time out för byggplaner

Sedan flera år tillbaka har några markägare drivit på för att exploatera skogen mellan Marielund och väg 282. Som ni vet har de lyckats få igång en utredning om frågan sedan några år tillbaka. För cirka ett år sedan fick vi höra att förslaget var nästan klart och skulle presenteras förra våren. Förslaget hade brister och…

Programförslaget skjuts upp

Tack alla medlemmar som kunde komma till mötet i måndags, trots kort varsel. 63 personer närvarade och styrelsen presenterade ett förslag på hur området kan utvecklas. Mötet gillade förslaget och följande dag presenterades det för ansvarig tjänsteman på kommunen. Han kunde då meddela att ärendet inte kommer tas upp som planerat på Byggnadsnämnden den 11 dec.…

Välkommen på medlemsmöte 7 dec

Hur kan Marielund kan se ut år 2030? Den 11 december lägger Uppsala kommun fram ett förslag på utbyggnad av Marielund i Plan- och byggnadsnämnden. Vi i föreningens styrelse har under en tid arbetat med att ta fram en egen vision av hur Marielund kan se ut framöver. Vi har haft ett starkt fokus på…